The page you’re looking for can’t be found. Page not found

The page you’re looking for can’t be found.©2015 Asiasoft Corporation Public Company Limited. All rights reserved.

NEWS & PROMOTIONS

> PlayPark > EVENT

September Event กิจกรรมเดือนกันยายน สัปดาห์ที่ 2

  • วันที่ : 09.09.2015


ทีมงาน Phantasy Star Online 2 สวัสดีค่ะ

สนุกไปกับ 3 กิจกรรม สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกันยายนที่ทางทีมงานเตรียมมาให้แบบเต็มพิกัด อย่ารอช้า ไปดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะ ว่ามีอะไรบ้าง


วันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 14.00 . - 24 กันยายน 2558 เวลา 8.00 .
   

ผู้เล่นที่ผ่าน Limit Quest "Atrocious Ocean" ครบ 1 ครั้ง ในช่วงระยะเวลากิจกรรม จะได้รับของรางวัล


Yellow ARKS Badge จำนวน 3 ชิ้น
 


คุณสมบัติ: เหรียญตราสีเหลืองที่ไว้สำหรับแลกไอเทมในร้าน Badge Exchange Shop
* ไอเทมนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้

Blue ARKS Badge จำนวน 3 ชิ้นคุณสมบัติ: เหรียญตราสีฟ้าที่ไว้สำหรับแลกไอเทมในร้าน Badge Exchange Shop
* ไอเทมนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้


หมายเหตุ
*1 ไอดีสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
*ผู้เล่นจะได้รับไอเทมภายใน 14 วันหลังจบกิจกรรม ผ่านทาง Visiphone
**ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะวันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 14.00 . - 24 กันยายน 2558 เวลา 8.00 .


ผู้ที่สามารถผ่าน CO ของ Shea "Festival Act 1 !" ครบ 1 ครั้ง ในช่วงระยะเวลากิจกรรม จะได้รับของรางวัล


X-Cube จำนวน 3 ชิ้นคุณสมบัติ: เป็นไอเทมที่ใช้สำหรับแลกเปลี่ยนสินค้าในร้าน X-Cube Exchange Shop 

* ไอเทมนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้

XP Earned +50% จำนวน 3 ชิ้นคุณสมบัติ: เพิ่มค่าประสบการณ์ XP อีก 50% ระยะเวลา 30นาที(นับเวลาเฉพาะอยู่ใน Dungeon)
* ไอเทมนี้สามารถแลกเปลี่ยนได้ (ผู้เล่นทั้ง 2 ฝ่ายที่แลกเปลี่ยน จะต้องเป็น Premium ID เท่านั้น)

หมายเหตุ
*1 ไอดีสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
*ผู้เล่นจะได้รับไอเทมภายใน 14 วันหลังจบกิจกรรม ผ่านทาง Visiphone
**ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะวันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 14.00 . - 1 ตุลาคม 2558 เวลา 8.00 .


ผู้ที่สามารถทำการ login และ online อย่างน้อย 1 ชั่วโมงขึ้นไป ครบวันที่กำหนดในช่วงระยะเวลากิจกรรม จะได้รับของรางวัล


• 5 วัน

Rare Item Drop Rate +50% จำนวน 3 ชิ้น
คุณสมบัติ: เพิ่มการดรอปแรร์ไอเทม 50% ระยะเวลา 30 นาที (นับเวลาเฉพาะอยู่ใน Dungeon)
* ไอเทมนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้

• 10 วัน

Tri Boost +50% จำนวน 3 ชิ้นคุณสมบัติ: เป็นไอเทมเพิ่มค่า 3 อย่าง XP, Meseta, Drop Rate อีก 50% ระยะเวลา 30 นาที(นับเวลาเฉพาะอยู่ใน Dungeon)
* ไอเทมนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้

X-Cube จำนวน 5 ชิ้นคุณสมบัติ: เป็นไอเทมที่ใช้สำหรับแลกเปลี่ยนสินค้าในร้าน X-Cube Exchange Shop 

* ไอเทมนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้


• 15 วัน


Rare Item Drop Rate +250% จำนวน 1 ชิ้นคุณสมบัติ: เพิ่มการดรอปแรร์ไอเทม 250% ระยะเวลา 30 นาที (นับเวลาเฉพาะอยู่ใน Dungeon)
* ไอเทมนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้


Augmentation Success Rate +10% จำนวน 1 ชิ้นคุณสมบัติ: เพิ่มโอกาสสำเร็จในการ Augmentation ให้อีก 10% 
* ไอเทมนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้

1000 FUN จำนวน 3 ชิ้นคุณสมบัติ: ทำให้ผู้เล่นได้รับ แต้ม FUN จำนวน 1000 แต้ม
* ไอเทมนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้


หมายเหตุ *1 ไอดีสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
*ผู้เล่นจะได้รับไอเทมภายใน 14 วันหลังจบกิจกรรม ผ่านทาง Visiphone
**ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ
 

 


ทีมงาน Phantasy Star Online 2
วันที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 18.00 น.
 Page not found

The page you’re looking for can’t be found.©2015 Asiasoft Corporation Public Company Limited. All rights reserved.

The page you’re looking for can’t be found.©2015 Asiasoft Corporation Public Company Limited. All rights reserved.

-->
 Page not found

The page you’re looking for can’t be found.©2015 Asiasoft Corporation Public Company Limited. All rights reserved.

 Page not found

The page you’re looking for can’t be found.©2015 Asiasoft Corporation Public Company Limited. All rights reserved.

 Page not found

The page you’re looking for can’t be found.